HET JUBILEUMBOEK

BESTEL HIER UW BOEK ONLINE

 

“Mijn Groenhove” is het jubileumboek naar aanleiding van de 90ste verjaardag van Camiel Vancoillie. Terzelfder tijd viert Manege Groenhove, het familiebedrijf dat Camiel en Jacqueline – en na 1990, Katrien en Bruno – gestaag en onverdroten hebben uitgebouwd, 50 jaar. We volgen de evolutie vanaf 1830 van traditionele pachtershoeve naar Manege Groenhove, het epicentrum van de paardensport in het Houtland en ver daarbuiten. Maar vooral ook een gezellig oord om te vertoeven.

Auteur Geert Victor Vancoillie

Auteur Geert Vancoillie keert terug tot in de nevelen van zijn familiale geschiedenis en vertelt daarmee naadloos verweven het verhaal van Manege en Ruiterclub Groenhove, een plaats waar zoveel vriendschappen en liefdes zijn geboren, een tweede thuis voor talloze ruiters, amazones, klanten en bezoekers, dikwijls zelfs van generatie op generatie.

Het werd een relaas in een bijzonder levendige verteltrant, doorspekt met geduldig opgetekende anekdotes. Geert Vancoillie ging tewerk als een volleerd kroniekschrijver, raadpleegde talloze bronnen, verslaat die in zijn eigen stijl in een perfecte symbiose tussen spreek- en schrijftaal, sappig maar toch gesoigneerd, volks met bijtijds een erudiet zijsprongetje. Maar vooral met veel liefde voor zijn ouderlijke huis, zijn familie, de paarden en Manege Groenhove, waar de twee lindebomen aan de ingang van het erf al ruim 190 jaar symbool staan te wezen voor openheid en hartelijkheid, het kern-DNA van Manege Groenhove.

 

 

Officiële boekpresentatie op donderdag 11 november

Schrijf u nu in voor de Academische zitting en boekpresentatie op donderdag 11 november 2021.

Goed doel

Met de aankoop van uw boek steunt u ook een goed doel. Per 20 verkochte boeken zal de auteur 100 € doorstorten aan een onderwijsproject in Kisantu, gelegen op 120 km van Kinshasa in DR Congo. Het bedrag zal direct en rechtstreeks worden geschonken aan de schooldirecteur om zo het schoolgeld (boeken, uniform en een paar schoenen) te bekostigen van één leerling(e) gedurende één jaar.